Usługi dodatkowe

Oferujemy również usługi w zakresie:

  • sporządzania analiz finansowo-ekonomicznych
  • sporządzania bilansów i rachunku zysku i strat
  • sporządzania sprawozdań wymaganych przez Gus i inne urzędy
  • sporządzania wniosków kredytowych
  • sporządzania dokumentów rejestrujących działalności gospodarcze prowadzone przez osoby fizyczne, prowadzone w formie spółek osobowych, kapitałowych