Księgi Przychodów i Rozchodów

Profesjonalne prowadzenie książki przychodów i rozchodów:

  • ewidencji zdarzeń gospodarczych w PKPiR
  • ewidencji rejestrów VAT
  • ewidencji środków trwałych
  • ewidencji wyposażenia
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • roczne rozliczenia