Księgi Handlowe

Nasze Biuro Rachunkowe specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm w zakresie księgowości, podatków oraz kadr i płac.

Profesjonalne prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości.

  • opracowanie zakładanie planu kont
  • weryfikacja dokumentów księgowych pod względem rachunkowym
  • ewidencja zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości
  • ewidencja rejestrów VAT
  • ewidencja środków trwałych
  • sporządzanie deklaracji podatkowych
  • sporządzanie bilansu i rachunku zysku i strat