Aktualności

2013-06-26

Obiad dla kontrahenta kosztem - korzystny wyrok 7 sędziów NSA

Korzystny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 czerwca 2031 r. (syg. II FSK 702/11) w sprawie kosztów reprezentacji. Zgodnie z nim wydatki poniesione na obiad z kontrahentem oraz zakup kawy i herbaty w firmie mogą być zaliczone do kosztów. Według NSA jest to związane z działalnością firmy.

Jeżeli wydatek poniesiony przez firmę związany jest z osiągniętym przez nią przychodem, np. służy zawarciu kontraktu - wtedy może być zaliczony do KUP. Właśnie ten stan faktyczny przedstawił podatnik, podkreślając, że prowadzi działalność handlową w zakresie produkcji tworzyw sztucznych, w tym także eksport i import. Charakter prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością przeprowadzania spotkań biznesowych, podczas których prowadzone są negocjacje handlowe. Zatem mają związek z potencjalnymi przychodami z realizacji zawartych w wyniku tych spotkań kontraktów.

Indywidualny charakter sprawy.

Wyrok 7 sędziów NSA nie rozwiał wątpliwości dotyczących zaliczania wydatków na zakup usług gsatronowmicznych, bowiem Naczelny Sąd Administracyjny nie wydał uchwały wiążącej inne składy sędziowskie NSA i woj. sądów administracyjnych. Sąd uznał, iż w gestii ustawodawcy leży doprecyzowanie pojęcia "reprezentacji" oraz podkreślił, że każdy wydatek powinien być analizowany osobno.

Podczas kontroli.

Wyrok NSA oznacza dla podatników, iż sąd dopuszcza sytuację, kiedy wydatki gastronomiczne mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Jednak NSA wielokrotnie odwoływał się do pojęcia wystawności - w/w wydatki nie mogą mieć takiego charakteru czy ponadstandardowego.

Podobne stanowisko NSA przyjął w wyrokach:

25 maj 2012 r. (syg. akt II FSK 2200/10)

27 wrzesień 2012 r. (syg.akt II FSK 392/11).

 

http://edgp.gazetaprawna.pl/index.php?act=mprasa&sub=page&id=62159&page=202772&type=1&z=65« Wróć do listy aktualności